ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި!

ލިޔުންތެރިޔާ: އިބްރާހިމް ޝިހާމް

މިހާތަނަށް10 ލިޔުން ވަނީ ޝާއިއު ކޮށްފަ!

mosq 01

ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ މިސްކިތް [މަސްޖިލްއޫލާ] ކުރިން ހުރި ލަކުޑި ދޮރުތައް ފީވެ ހަލާކުވެފައިވާތީ މަރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރުތަކަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ރައްޔިތުން ކުރިޔައް އެބަގެންދެއެވެ.