Dhivehi WebSites

A collection of websites that are owned and run by maldivians. All of them are not fully Dhivehi. Some have a separate section for dhivehi articles while others are fully english. There are a bunch of Dhivehi website lists out there already. But it's very handy when this is accessible where ever you go. Be aware that this is not a complete list.

 

 

Featured
☯ dhanbidhoo.com
☯ laamuatoll.com
☯ haveeru.com.mv
☯ sun.mv
 

 

News
☯ maldivestoday.com
☯ adduonline.mv
☯ eydhafushitimes.com
☯ haamadaily.com
☯ haveeru.com.mv
☯ hinnavaruonline.com.mv
☯ ihavandhoo.com
☯ inguraidhoolive.com
☯ jaadi.net/mv
☯ kanditheem-online.com
☯ kattelhi.com
☯ kulhudhuffushi.com
☯ manadhoolive.com.mv
☯ manadhoolive.com
☯ meedhoolive.com
☯ miadhu.com.mv
☯ mikalnews.com
☯ milandhoolive.net/
☯ minivannews.comdhivehi/
☯ mvheadlines.com
☯ mydhevvadhoo.com
☯ nolhivaranfaru.com
☯ raajjemiadhu.comnews
☯ sandhaanu.com.mv
☯ vaikaradhoolive.com
☯ velidhoo.com

 

Info
☯ fanvaiy.com
http://www.aslamshakir.com/
http://bahuru.com/
http://dhivehivindhu.com/
http://fanvai.info/
http://feydhoo.com/
http://gaafalif.gov.mv/
http://gadhdhoo.com/
http://gemanafushi.com/
http://kumundhoo.com/
http://makunu.org/
http://muraasil.com
http://muraasil.com/
http://radheef.com/
http://thoddoo.com/
http://vaahaka.com/mv/

 

Political
☯ mdp.org.mv
☯ drp.org.mv
☯ minivannews.com

 

Other
☯ maldive.com

 

If you know any other Maldivian websites, please send us an email to admin[at]dhanbidhoo.com with the URLs. We will add it to this list ASAP.

 

ލިޔުންތެރިޔާ:

މިހާތަނަށް ލިޔުން ވަނީ ޝާއިއު ކޮށްފަ!

ކޮމެންޓްތައް  

 
# Guest 2014-02-25 08:05
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-02-25 10:09
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-13 13:35
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-13 23:03
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-14 00:14
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-14 01:42
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-14 03:18
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-14 04:05
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-14 14:56
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-15 08:29
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-15 10:24
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-15 11:30
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-16 02:23
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-16 05:12
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-16 11:34
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-17 01:03
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-19 12:09
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-19 14:55
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-19 21:34
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-20 08:25
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-20 08:55
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-20 13:04
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-20 13:08
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-20 23:29
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-21 22:01
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-21 23:09
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-22 00:07
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
# Guest 2014-03-28 16:46
މި ކޮމެންޓް ވަނީ ފޮހެލެވިފައި
 
 
xrerqyciil
+1 # xrerqyciil 2014-04-01 13:43
rzcdpeibocjeipp , http://www.ibjntlbmlh.com/ maffobwkng
ރައްދު ދިނުމަށް | ކޮމެންޓް ހިމަނައިގެން ރައއްދު ދިނުމަށް | ކޮމެންޓް ހިމެނުމަށް
 
 
lzjaklgfzc
0 # lzjaklgfzc 2014-06-24 06:07
cqhyveibocjeipp , gadnhtznhf , xatwzitgqg: http://www.vctfiwgmdo.com/, http://www.uorqiwdtxn.com/ gadnhtznhf
ރައްދު ދިނުމަށް | ކޮމެންޓް ހިމަނައިގެން ރައއްދު ދިނުމަށް | ކޮމެންޓް ހިމެނުމަށް
 

ކޮމެންޓްއެއް ލިޔުއްވުމަށް


Security code
އާކޮއްލާ