ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ކުތުބުޙާނާ

ކުތުބުޙާނާ

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަމާނީ އަހުމަދު ހޮވިއްޖެ

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އިބްރާހިމް ޝާބިލް (‎ލ.ދަނބިދޫ) މިރަށު ސުކޫލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަަމާނީ އަހުމަދު ހޮވިއްޖެއެވެ. މިރޭ ދަނބިދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ލ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ޝަރީފާ އަބްދުﷲ އާއި އިސްދޫ ދާއިރާ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމާއި، ރަށުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، މިރަށު ސްކޫލާއި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް