ކުއްލި ހަބަރު

ހަބަރު

ލާމު ގަން ފެރީ ފުރި ގިނަ ބަޔަކު ރަށަށް ނުދެވި ދަތިތަކައި ކުރިމަތިވެއްޖެ؟

ލާމުގައި ދުއްވާ އެމްޓީސީސީ ފެރީ އެމް ޓީ ސީ ސީީ އިން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ލ.އަތޮޅު ގަން- އިސްދޫ ފެރީ ފުރި އިސްދޫޫ އަދި ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދު މީހުން ފެރީން ބާލުވައިފި އެވެ. ދަނބިދޫ.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ފެރީގައި އެވަގުތު ހުރީ މީހަކު ބުނެފައިވަނީ2:30 ގައި ފެރީ އަށް އެރީ ރަށަށް ދިއުމަށް ކަމަށް ށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީހުން ގިނަވެ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި ބުނީ ފެރީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން މިފަޚަރު ރޯދަ ހަދިޔާ އަކަށް ގެތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްގެ 50 ޕަސެންޓް ދައްކަނީ

ދަނބިދޫ ފޮޓޯ؛ ހާމްްފޮޓޯސް 1440 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ބަލަން ގާތްވެފައި ވާއިރު ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލްް އިން މިފަހަރު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި . ލ.ދަނބިދޫ ގޭބިސީތަކުގެ ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލްގެ 50 ޕަސެންޓް ކައުންސިލުން ދައްކައިދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ ދަނބިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ގޭބިސީތަކުގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ގައި ހުވަނީީީގެ އުނދަގޫބޮޑުވެ ހުވަނި ކޮންޓުރޯލް ކުރުމަށް ސުޕްރޭ ކޮށްފި!

ހުވަނިި މަދުކުރުމަށް ސުޕުރޭ ކުރަނީ ލ.ދަނބިދޫގައި ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ ހުވަނި މަދުކުރުމަަށް ޙާއްސަ ހަަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ކުރިޔައް ގެންގޮސްފި އެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އަދިި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓަރަލްް އޭރިޔާ އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒު ރަށުގެ މުއަސަސާާާާާާާާާާާާާާާތަކައި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މިއަދު މެންދުރުފަހު ވަނީ ހުވަނި މަދުކުރުމަށް ބޭސްޖަހައި ސުޕްރޭ ކޮށްފައެވެ. ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމާ ގުޅިން ހުވަނި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްް މިއަދުވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެންޓަރަަަލް އޭރިއާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެ، ގިނަަ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި!

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށް ވެލި އަޅާފަ. ފޮޓޯ: ސިޔާމް ތާރީޚީ ރީތި ވިނަދަނޑެއް އޮންނަ ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވެލިގަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަދި ޒުވާނުން ގުޅިގެން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިފެށީ ދަނޑުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން އުނދަގޫވެ ވިއްސާރަވެ ވަާރޭވެހިއްޖެނަމަ ދަނޑުގައި ފެން ހިނދެން ގިނަދުވަސް ވާތީވެ ދަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށްޓަކައެވެ. …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

“އާތި” ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ޒުވާން ކޯޗެއް!

އާތި ޕްރިޒަން ކުލަބްގެ ކޯޗުކަމަާ ހަވާލުވަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ކުލަބް މޯލްޑިވުސްކަޕް މިއަހަރު ފަށާއިރު ޒުވާން ކޯޗު އާތިފް މުހައްމަދު (އާތި) މިމަހު ގައި ވަނީ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ޕްރިޒަން ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެފައެވެ y18 މުބާރާތުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭން އާތިފް މުހައްމަދު (އާތި) އަކީ ލ.އަތޮޅު ދަނބިދުއަަށް އުފަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނަށް ހަދިޔާ ބަހައިފި!

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނަށް ހަދިޔާ ބަހަނީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އަދި ދަނބިދޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒް އަދި އަންހެން ކަނބަލުން ގުޅިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރުވަނީ ގޭގެޔަށް ގޮސް .އުމުރުން ދުވަސް މީހުނަށް ހަދިޔާ ބެހުމަށް ޚާއްސަ ޚަރަކާތެއް ހިންގައިފަ އެވެ

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ދަރިއެއް ޤައުމީޓީމަށް

ހަމްދޫން. އޭޝިޔާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޮލިފިކޭޝަނަށް އެކުލަވާލި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ދަނބިދުއަަށް އުފަން އަލިގާ އިސްމާއިލް ހަމްދޫން ހިމަނައިފިއެވެ. ހަމްދޫނު މަޒިޔާ ކުޅެންތެރިއެއް ކައިރިން ބޯޅަ އަތުލަނީ: ފޮޓޯ: އިމޭޖްސް ޑިފެންސަަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމްދޫން ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިފަހުން ނިމުނު އެފްއޭޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުލަބް އީގަލަސް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ޑިފެންސްލައިނގައި ދެއްކި މޮޅުކުޅުމުންނެވެ. ހަމްދޫން ކުޅުންތެރިއެއް ކާރިން ބޯޅަ އަތުލުމަށްފަހު ފޮނުވާލަނީ: …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ފެނަކަ އިން ދަނބިދުއަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެސްފި

ދަނބިދޫ އިންޖީނުގެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކަ އިން މިއަދު 130 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ރަށައް ގެނެސްފިއެވެ. ދަނބިދުއަށް ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާ 160 ކިލޯވޯޓުގެ  ޖަނަރޭޓަރު މައްސަލަޖެހި ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވަނީ އިއްޔެ މެންދުރު ވަގުތެއްގައެވެ. ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ރަށައް ވަގުތީ ކަރަންޓު ދެވިފައިވަނީ ރޭގެ 11 ޖެހި ފަހުންނެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

11 ގަޑިއިރަށްފަހު ދަނބިދުއަަށް ކަރަންޓް ދީފި!

11 ގަޑިއިރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދަނބިދުއަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފިއެވެ. ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ރަށައް ވަގުތީ ކަރަންޓު ދެވިފައިވަނީ މިރޭ 11ގެ ފަހުންނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ފެނަކަގެ ޓެކްނިކަލް ޓީީމް އިން ކުރި މިންނަތް މަސައްކަތަށް ޝުކުރުއެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކަނު އަނދިރީގައި!

ލ. ދަނބިދުއަށް ކަރަންޓު ދެމުން އަންނަ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ މުޅިރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ދެމުންދާ ތިން ޖަނަރޭޓަރ ހުންނައިރު މިވަގުތު ކަަރަންޓު ދެމެންދާ  160 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރ ހަލާކުވީ މިއަދު މެންދުރުގައެެވެ. ދަނބިދޫ ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދަނބިދޫގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިންޖީނުތަކުގެ ތެރެއިން 110 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރާއި 160 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރަށް މިއަދު ދިމާވި މެކޭނިކަލް މައްސަލައަކާއި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް