ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ތާރީހީ / ސުނާމީގައި ދަނބިދުއަށް ލިބުނު ގެއްލުން

ސުނާމީގައި ދަނބިދުއަށް ލިބުނު ގެއްލުން

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އާދަމް ޔޫސުފް 1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *