ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ” އިންޓަރ ހައުސް މަދަހަ މުބާރާތް 1433 ” ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

” އިންޓަރ ހައުސް މަދަހަ މުބާރާތް 1433 ” ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

“އިންޓަރ ހައުސް މަދަހަ މުބާރާތް 1433″09 މާރޗް 2012 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މުބަރާތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫހް އާލާކޮށް ކުދިންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫހް އާލާކުރުމާއި ރީތިކޮށް އަޑުގެހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް އަޑުގެންގުޅޭނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. މި މުބާރާތުގައި 5 އުމުރުފުރާއަކުން 88 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ 84 ދަރިވަރުން މަދަހަ ކިޔާފައިވެއެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …