ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ބަނދަރު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ފޮނި އުންމީދެކެވެ. އެހެންކަމުން ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މި އާޓިކަލްގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ.

(23 މާރޗް 2013) ބަނދަރު ހެދުމަށްޓަކައި ސާރވޭ ކޮށްފި

ބަނދަރުގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާކަމުގެ ހެކިތައް ކުޑަ ލަސް ވުމަކާއެކު މިވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ޓީމެއް އިއްޔެ ދަނބިދޫއަށް ގޮސް ބަނދަރުގައި މިހާރު ހުރި ފުންމިންފަދަ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ވަނީ އެއްކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅުވައިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައިވާ ގޮތުން ބަނދަރު ހެދުން ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ފެށޭނެއެވެ.

 

(1 އޭޕްރީލް 2013) އެމްޓީސީސީ މަސައްކަތުމީހުން ތިބޭނޭ ގެއެއް ހޯދުން

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފަ

މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދަނބިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ކުރީގެ މަސްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ!

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތް، އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަނބިދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޒަމާނީ …