ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

09 ޖޫން 2013 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ( މިއަދު ) ހަވީރު 16:00 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބުދުﷲ ހަސީބު އެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކައިގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންވެސް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ދޮށިމޭނާ ހައުސް އާއި ފާށަނާ ހައުސް އަދި ވެލާނާ ހައުސްއެވެ.

އަދި މި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 5ން ދަށުގެ ކުދިން 2 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ބަށި އަދި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ބަށިމެޗްގަ ބައްދަލުކުރީ “ގްރޫޕް އޭ” އާއި ” ގްރޫޕް ބީ ” އެވެ. މި މެޗްގައި ގްރޫޕް ބީ އަށް 1 ލަނޑު 11 ފޯލި ގެ ސްކޯއެއް ކުރެވުނު އިރު، 3 ލަނޑު 11 ފޯލިން މި މެޗް ކާމިޔާބް ކުރީ ގްރޫޕް އޭ ގެ ޓީމެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

 

އިތުރު ފޮޓޯތައް…

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ލ.އަތޮޅު އިސްދޫގައިި ހުންނަ ބޮޑު ހައްތެއްޔަށް އަަަަަަަަަަަރާފިންތަ؟

ފޮޓޯ ހާމް ފޮޓޯސް. ލ.އަތޮޅު އިސްދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 450 ފޫޓް ދުރުގައި އޮންނަ އުސްގަނޑަށް …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *