ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

09 ޖޫން 2013 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ( މިއަދު ) ހަވީރު 16:00 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބުދުﷲ ހަސީބު އެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކައިގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންވެސް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ދޮށިމޭނާ ހައުސް އާއި ފާށަނާ ހައުސް އަދި ވެލާނާ ހައުސްއެވެ.

އަދި މި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 5ން ދަށުގެ ކުދިން 2 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ބަށި އަދި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ބަށިމެޗްގަ ބައްދަލުކުރީ “ގްރޫޕް އޭ” އާއި ” ގްރޫޕް ބީ ” އެވެ. މި މެޗްގައި ގްރޫޕް ބީ އަށް 1 ލަނޑު 11 ފޯލި ގެ ސްކޯއެއް ކުރެވުނު އިރު، 3 ލަނޑު 11 ފޯލިން މި މެޗް ކާމިޔާބް ކުރީ ގްރޫޕް އޭ ގެ ޓީމެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

 

އިތުރު ފޮޓޯތައް…

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …