ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރައިފި

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރައިފި

އުދަ އަރާފައި ފޮޓޯ: ސިޙާމް

މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ދަނބިދޫ އަށް އުދަ އަރާ ބައެއް ގެތަކަށްވަނީ ލޮނުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ.

ރަށުގެއިރުމަތީ ފަރާތުން 200 ފޫޓަށް ރާޅު އަރާފައިވާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ވަރަކަށް ގެއަށް ވަނީ ރާޅު ވަދެ ލޮނުގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ.

މިއީ ސުނާމީގެ ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް އުދައެރިފަހަރެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން ދަނީ އެމްޓީސީސީ އާ ގުޅިގެން އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގެތަކަށް ރާޅު ވަނަނުދިނުމަށް މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތްް ކުރަމުންނެވެ.

 

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުފަން މުޅި ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ދަރިއެއް އޭރުގެ ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޙީ އެހީތެރިއާ ޙަސަން މޫސާ

ފޮޓޯ:ސިހާމް އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ކޮށްމިލަނީ އެ ބޭފުޅަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވާ ލ.ދަނބިދުއަށް ުުއުފަން ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޚީ އެހީތެރިޔާ ޙަސަން މޫސާ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *