ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރައިފި

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރައިފި

އުދަ އަރާފައި ފޮޓޯ: ސިޙާމް

މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ދަނބިދޫ އަށް އުދަ އަރާ ބައެއް ގެތަކަށްވަނީ ލޮނުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ.

ރަށުގެއިރުމަތީ ފަރާތުން 200 ފޫޓަށް ރާޅު އަރާފައިވާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ވަރަކަށް ގެއަށް ވަނީ ރާޅު ވަދެ ލޮނުގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ.

މިއީ ސުނާމީގެ ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް އުދައެރިފަހަރެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން ދަނީ އެމްޓީސީސީ އާ ގުޅިގެން އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގެތަކަށް ރާޅު ވަނަނުދިނުމަށް މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތްް ކުރަމުންނެވެ.

 

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …