ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ- ކަލައިދޫ ކޯޒުވޭ އަކުން ގުޅާލުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލު ކޮށްފި!

ދަނބިދޫ- ކަލައިދޫ ކޯޒުވޭ އަކުން ގުޅާލުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލު ކޮށްފި!

ލ.ދަނބިދޫ – ކަލައިދޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލަން މޯލްޑްިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ލިމިޓެޑް (އެމްޓީސީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު އެ މިނިސްޓްރިީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓާރ ޖެނެރަލް ޝަނާ ފާރޫގެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ.

ދަނބިދޫ- ކަލައިދޫ ކޯޒުވޭޭ މި މަޝްރޫއުއަށް 155.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދު ވާއިރު 550 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދުވަނީ ލ.ހިތަަދޫ އާއި މެންދޫ އަދި ކުނަހަންދޫ މި ތިންރަށް ގުޅާލުމަށް އެމްޓީސީސީ އަާހަވާލު ކޮށްްފައެވެ.

. މިތިން ރަށް ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅުވާލަން 81.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ވާއިރު 500 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.

މިރަށްތައް ގުޅުވާލުމަށް ޖުމްލަ 237 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރާނެ އެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …