ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: traditional

އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: traditional

ދަނބިދޫ މީހުން ޖެހީބެރަށް ވީވަރެއްނޮ ތެވޫ

މިއީ އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ މިސާލު ބަހެކެވެ. ތުން ތުން މަތިން އިވިފައިވާ ގޮތަށް މި މިސާލު ބަހަށް ބަލައިލާނަމެވެ. ލ. ދަނބިދޫ އަކީ އެ ޒަމާނުގައި މާރިތިކޮށް ބެރުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެރުޖަހާ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ ބަޔަކު އުޅޭ ރަށެއްކަމަށް މުޅި އަތޮޅަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އަތޮޅުވެރިން މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބެރުޖެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ދަނބިދޫގެ ޓީމް ވެސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް