ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ތާރީހީ / މައުމޫނު 1982ވަނަ އަހަރު ދަނބިދުއަށް ކުރި ދަތުރު

މައުމޫނު 1982ވަނަ އަހަރު ދަނބިދުއަށް ކުރި ދަތުރު

މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރައީސްކަމާ ހަވާލު ވުމަށްފަހު 1982 ވަނަ އަހަރު ދަނބިދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޮޓޯ:

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އާދަމް ޔޫސުފް 1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *