ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ޓީޗަރުން ހަމަނުވެ ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭތީވެ ބެލެނެވެރިން ނިކުމެ ސްކޫލް ބަންދު ކޮށްފި!

ޓީޗަރުން ހަމަނުވެ ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭތީވެ ބެލެނެވެރިން ނިކުމެ ސްކޫލް ބަންދު ކޮށްފި!

ވޭތުވެދިޔަ 5އަހަރު ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ޓީޗަރުން ހަމަ ނުވާތީވެ ބެލެނެވެރިން ނިކުމެ މިއަދު ދަނބިދޫ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި!

ދަނބިދޫ ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ބިޒްނަސް ޓީޗަރު،އަދި އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރެއް ނެތި ކިޔަވައި ދެމުން ގެންދާތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ވާއިރު، ބިޒްނަސް އަދި އިކޮނޮމިކްސް ކުލާސް ތައް ނަގައިދެމުން އަންނަނީ އެންމެ ޓީޗަރެކެވެ. ސްކޫލް ގެ ކިޔެވުން ރަނގަޅުނުވެ ދުވަހަކަށް ވުރެން ދުވަހެއް ދައްވަމުން ދާއިރު، މިއަދު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން ނުރުހުމުގެ ބޯޑުތައް ހިފައިގެން ނިކުމެެ ، ސްކޫލް ދޮރުމަތީގައި ތިބިއިރު އެއްވެތިބި ބެލެނެވެރިން ބުނަމުން ގެންދަނީ ސްކޫލް ގެ މެނޭޖްމަންޓް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށްށާއި، ޕްރިންސިޕަލް އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ….

ް

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …