ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: dhanbidhoo

އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: dhanbidhoo

އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ކުރެވުނު ދަތުރުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެ

  އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް މަޤާމުގެ ސަބަބުން، އެފްރިކާ އާއި ޕަރޝިޔަން ގަލްފުގެ ޤައުމުތަކުގެ މީހުން އިރުމައްޗަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މަގުން ކަމަށް ވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ހިންގުމަށް ދެކުނު އިންޑިޔާގެ މަލާބާރުގެ ވެރީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ދެކުނު އިންޑިޔާގެ ސަންގަމް ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ކަނޑު ދަތުރުގެ މަގުތައް މަލާބާރީންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް މީލާދީން ފުރަތަމަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި އެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު

  ނަސީމާ މުހައްމަދު / ހަވީރު އޮންލައިން / 11 ފެބުރުއަރީ 2012 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި ތާރީޚީ ދިވެހި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ލިޔުންތަކަކީ ރަސްމީ “ފަތްކޮޅު” ގެ ގޮތުގައި، ލޯ ފޮތިތަކެއްގައި ރަދުންގެ ބަސްފުޅުތައް ލިޔެފައިވާ ލޯމާފާނުތަކެވެ. މިފަދަ ލޯމާފާނުތަކުގައި ލިޔެފައި ހުންނަނީ އެކި ރަސްކަލުން އާރާސްތުކުރައްވާފައިވާ މިސްކިތް ފަދަ މުޤައްދަސް ތަންތަނަށް ވަޤުފުކުރައްވާފައިވާ ތަންތަނާއި، މިފަދަ ތަންތަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ މީހުން ޖެހީބެރަށް ވީވަރެއްނޮ ތެވޫ

މިއީ އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ މިސާލު ބަހެކެވެ. ތުން ތުން މަތިން އިވިފައިވާ ގޮތަށް މި މިސާލު ބަހަށް ބަލައިލާނަމެވެ. ލ. ދަނބިދޫ އަކީ އެ ޒަމާނުގައި މާރިތިކޮށް ބެރުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެރުޖަހާ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ ބަޔަކު އުޅޭ ރަށެއްކަމަށް މުޅި އަތޮޅަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އަތޮޅުވެރިން މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބެރުޖެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ދަނބިދޫގެ ޓީމް ވެސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

Dhanbidhoo Fish Market Handover Ceremony Speech

Speech on behalf of the UNDP Resident Representative, Mr. Patrice Coeur-Bizot   HE SAID: “On behalf of the UNDP and its partners, I hope this fish market will make a significant difference to improving the lives of the people of Dhanbidhoo, especially the fisherman and fish processors.”   Her Excellency …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

The Jihad in Paradise

Guest Writer: Praveen Swami Deputy Editor and Chief of Bureau, Frontline, New Delhi “Congratulations,” said the voice on the crackling phone line from Lahore, “your sons have become martyrs for the faith in Kashmir.” Ever since that January 27, 2007, call, the families of teenagers Mohammed Faseehu, from the Laam …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް