ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅާމެޗެއް ކުޅެފި

ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅާމެޗެއް ކުޅެފި

މި މެޗު ކުޅެފައި ވަނީ ދެރަށުގެ ވިހި އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ދެމެދުގައެވެ.

މި މެޗުގެ ނަތީޖާއަކީ: ދަނބިދޫ 4 – 4 ކަލައިދޫ

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަނީ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ލ.ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަމުން …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *