ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅާމެޗެއް ކުޅެފި

ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅާމެޗެއް ކުޅެފި

މި މެޗު ކުޅެފައި ވަނީ ދެރަށުގެ ވިހި އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ދެމެދުގައެވެ.

މި މެޗުގެ ނަތީޖާއަކީ: ދަނބިދޫ 4 – 4 ކަލައިދޫ

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …