ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ކަނު އަނދިރީގައި!

ދަނބިދޫ ކަނު އަނދިރީގައި!

ލ. ދަނބިދުއަށް ކަރަންޓު ދެމުން އަންނަ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ މުޅިރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ދެމުންދާ ތިން ޖަނަރޭޓަރ ހުންނައިރު މިވަގުތު ކަަރަންޓު ދެމެންދާ  160 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރ ހަލާކުވީ މިއަދު މެންދުރުގައެެވެ.

ދަނބިދޫ ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދަނބިދޫގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިންޖީނުތަކުގެ ތެރެއިން 110 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރާއި 160 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރަށް މިއަދު ދިމާވި މެކޭނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނބިދޫ އަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓު ދިނުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން މަަަަަސައްކަތް ކުރަމުުުުން ގެންދާކަމުގަަަަައެވެެ. އަދި ރަށުުުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާލުމާއި ރައްޔިތުންގެ ކެތްތެރިކަމަށް ފެނަކައިން ޝުކުރު އަދާކުރެއެވެ.

 

 

 

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ލާމު ގަން ފެރީ ފުރި ގިނަ ބަޔަކު ރަށަށް ނުދެވި ދަތިތަކައި ކުރިމަތިވެއްޖެ؟

ލާމުގައި ދުއްވާ އެމްޓީސީސީ ފެރީ އެމް ޓީ ސީ ސީީ އިން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ލ.އަތޮޅު ގަން- އިސްދޫ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *