ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ވާހަކަ / ފަތިސް ހަނދުވަރުގެ ފެށުން

ފަތިސް ހަނދުވަރުގެ ފެށުން

މެންދުރުގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަ ވަގުތެވެ. ވައިރޯޅިއެއް އަމުދުން ނުޖެހެއެވެ. ރަށުގެ މަގުތައް އޮތީ ފަޅުވެފައެވެ. އެ ހޫނުގައި ފިހެން އެކަކުވެސް ބޭނުން ނުވާކަހަލައެވެ. ދޭތެރެއަކުން ޖެހިލާ މަޑު ރޯޅިއަކުން އުފެދޭ ހިރަފުހުގެ ދުންތައް ފިޔަވައިއެހެން އެއްވެސް ދިރުމެއް، އެއިން ހިސާބަކުންވެސް ނުފެނެއެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރީ ދުވަހަކު ވެހުނު ވާރޭފޮދެއްގެ ސަބަބުން މަގުގައި އުފއދުނު ކިސަޑު ހަރުވެ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ހަނދަރު

މިރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅުނު ދުއިސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ރަށް ފަޅުވެ އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްރަ ށް ރިސޯޓްތަކަށްވެއްޖެތާ ވިއްސަކަށް …