ކުއްލި ހަބަރު

ވާހަކަ

ހަނދަރު

މިރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅުނު ދުއިސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ރަށް ފަޅުވެ އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްރަ ށް ރިސޯޓްތަކަށްވެއްޖެތާ ވިއްސަކަށް އަހަރުވާން ދަނީ އެވެ. “ހިނގާ ހޯދަމާހެ ތަރައްގީ މި ގައުމަށް” ކިޔާފައި އިހު ތިބި ގޮތް ދޫކޮށް ތަހުޒީބުވާން ރަށްވެހީން ކުރި މަސައްކަތުގައި ދިރިއުޅެނީ އެއްފަސްކޮށްފައިވާ ބަޔާޅީސް ރަށުގަ އެވެ. އަލިފާން ފޮށިތަކެއް އެ މަތިމައްޗަށް ޖަހާ ބީދައިން އެ ރަށްރަށުގައި ޓަވަރުތައް އުހެދި ކުރިބޯށިތައް އޮބާފައިވެ އެވެ. …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ފަތިސް ހަނދުވަރުގެ ފެށުން

މެންދުރުގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަ ވަގުތެވެ. ވައިރޯޅިއެއް އަމުދުން ނުޖެހެއެވެ. ރަށުގެ މަގުތައް އޮތީ ފަޅުވެފައެވެ. އެ ހޫނުގައި ފިހެން އެކަކުވެސް ބޭނުން ނުވާކަހަލައެވެ. ދޭތެރެއަކުން ޖެހިލާ މަޑު ރޯޅިއަކުން އުފެދޭ ހިރަފުހުގެ ދުންތައް ފިޔަވައިއެހެން އެއްވެސް ދިރުމެއް، އެއިން ހިސާބަކުންވެސް ނުފެނެއެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރީ ދުވަހަކު ވެހުނު ވާރޭފޮދެއްގެ ސަބަބުން މަގުގައި އުފއދުނު ކިސަޑު ހަރުވެ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މާކަނަޔަކު ކަރެއް ބޮލެއް ނެތޭ

  މާކަނަޔަކު ކަރެއް ބޮލެއް ނެތޭ…….!!! މި ވާހަކަ އަކީ ހިނގާފައިވާ ހާދިސާ އެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެވެ. މި ހާދިސާ އަޅުގަނޑަށް ކިޔުއްވައިދެއްވީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައެވެ.ނަމަވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންތަކަކީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ އިސްދޫ ކަލައިދޫ އާއި ގުޅުން ހުރި ވާހަކަ އަކަށް ވާތީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކޮށްލީމެވެ. ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކަލައިދޫ އަކީ ވެސް ރާއްޖެ ދެކެފައިވާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މަގޭ ޔާގޫތު

ގަސްކަރަ ފެހި، ފަސްގަނޑު ކަޅު އަދި ފެންމީރު ފުރަމާލޭގެ ފެނުން އިރު ތޮޅިލިއިރު، އަނދެގެން ހުރި މުންޑުން ބަޑިތަޅުވަމުން ގޭގެ ފުޅައްޔާ ދިމާލަށް އަލިހޮއްކޮ ހަރުކޮށް ހިނގާފައި އަ އެވެ. ލަސްވެއްޖެއްޔާ ދެން އެ ދުވަހު ނުފެންނާނެ ނަޔާ ޗާލު ޔާގޫތު ދުށުމަށެވެ. އިރުގެ ރަން އަލިން ބިމުގައި ދޫލަ ފެތުރުމުގެ ކުރިން، ކުނިކޮޅު ގޮނޑަށް އުކާލާފައި ގެ އަށް އަންނަން ސިއްތި ބޭނުންވެ އެވެ. މަންމަ ބުނެފައި އޮންނަ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދޫންޏާ ވަރަށް ލޯބިވޭ…!

ރުއީމެވެ. ލޯބި ވާތީއެވެ. ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. ހަނދާން ވާތީއެވެ. އިތުބާރު ކުރީމެވެ. ކެހިވެރިއެއްކަން ނޭނގޭތީއެވެ. ލެޕްޓޮޕް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު މީގެ އަހަރެއްހައި ދުވަސް ކުރިން ގެންގުޅުނު ފޮޓޯ ތަކެއް އަޅާފަވާ ސީޑީ އެއް ލައްވާ އޭގަ ހުރި ފޮޓޯތައް ބަލަންފެށީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލެޕްޓޮޕާ ކުޅެ ކުޅެ އިން އިނގިލިތަކަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވިއެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ އައިކަން އެނގުނީ ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޯތާފަތް ހުރަސްކޮށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޖާހިލުކަމަކީ ބަނބުކޭލު ކަރުން ދުޅަބައްޔަށް ބޭސްކުރާންވެސް ޖެހިދާ ކަމެކެވެ

ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނު ރަޙިމަހުﷲ ފުވައްމުލަކު ފާމުދޭރި ކިލެގެފާނުންގެ ކަރިއްޔަ މުޙައްމަދު ދީދީ ފެންފުށީ ގަނޑުވަރު ޢަލިދީދީ ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވިޔޭ. ބަނބުކޭލަކީ މާއިހަކު މިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެއްޗެއްނޫނޭ.   ބަނބުކެޔޮ ގަސް އިންޑިޔާއިން މިރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ގެންނެވީ، ތިމަންގެ ކާފައި ކަލޭގެފާނުންގެ ބަފައިކަލުންނަށަވި (ކާފަގެ ބައްޕަ) އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންނެވެ. މިރަދުން ބަނބުކެޔޮ ގަސް ގެންނަވައިގެން އެއިގެތެރެއިން ގަހެއް މިރަށު (ޔަޢުނީ ފުވައްމުލަކު) ދޫޑިގަމު އެދުރު މަނިކުފާނަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ގަސްގެނައި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

False Divinity

by Madulu Waheed from Malas 29, 1 June 1990 National Centre for Linguistic and Historical Research Something crawled across his leg and he woke with a start. By then, the rat was climbing the wall and the first cock crowed lazily in the distance. They’ll be on their way to …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

Silent Night

When they installed the ultra-high-power microwave link that connected their atoll with the rest of the country, the people of the atoll celebrated. Dignitaries from neighboring islands came over with good wishes and token gifts.  Island competed with island to see who could come up with the best community feast …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ މީހުން ޖެހީބެރަށް ވީވަރެއްނޮ ތެވޫ

މިއީ އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ މިސާލު ބަހެކެވެ. ތުން ތުން މަތިން އިވިފައިވާ ގޮތަށް މި މިސާލު ބަހަށް ބަލައިލާނަމެވެ. ލ. ދަނބިދޫ އަކީ އެ ޒަމާނުގައި މާރިތިކޮށް ބެރުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބެރުޖަހާ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ ބަޔަކު އުޅޭ ރަށެއްކަމަށް މުޅި އަތޮޅަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އަތޮޅުވެރިން މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބެރުޖެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ދަނބިދޫގެ ޓީމް ވެސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް