ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: ސުކޫލް

އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: ސުކޫލް

” އިންޓަރ ހައުސް މަދަހަ މުބާރާތް 1433 ” ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

“އިންޓަރ ހައުސް މަދަހަ މުބާރާތް 1433″09 މާރޗް 2012 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މުބަރާތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫހް އާލާކޮށް ކުދިންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫހް އާލާކުރުމާއި ރީތިކޮށް އަޑުގެހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް އަޑުގެންގުޅޭނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. މި މުބާރާތުގައި 5 އުމުރުފުރާއަކުން 88 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ 84 ދަރިވަރުން މަދަހަ ކިޔާފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުމަށް