ކުއްލި ހަބަރު

ދީން

ލައިލަތުލް ޤަދުރިވިލޭރެގެ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަން..

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް، މަތިވެރިވެގެންވާ ރެޔަކީ ليلة القدر ވިލޭރެއެވެ. އެރޭގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން ހޯދުމަށް އެދޭ މީހާ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ އޮނަހިރި ރޭތަކުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިއުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަވަނީ ޙަދީޘްކުރައްވާފައެވެ. އަލްޤަދްރި ސޫރަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِوَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِلَيْلَةُ الْقَدْرِ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވިއިރު ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟

ކީރިތި ރަސޫލާ ޢާއިޝަތުގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި އިރު އެކަމަނާގެ ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބައިކަމާ މެދު މިހާތަނަށް އެތައް ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދިރާސާތަކުން ޢާއިޝަތުގެފާނާ ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި އިރު އެކަމަނާއަކީ ފުރިހަމަ އަންހެނެއް ކަމާއި ކުޑަ ކުއްޖެއް ނޫންކަން ސާބިތުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއްމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރަސޫލާ ޢާއިޝަތުގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި އިރު އެކަމަނާއަކީ ޢުމުރުފުޅުން ވަރަށް ހަގު، ތުއްޕުޅު ބޭފުޅެކެވެ. އަދި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ސިޙުރާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކިޔަވަންވީ ވިރުދުތައް!

ހަށިރައްކަލަށް ވަރުގަދަ ޙިޖާބެއް! ތިރީގައި މިލިޔާ ޙިޖާބަކީ ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި ވަރުގަދަ ޙިޖާބެކެވެ. މިއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ދުޢާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޙިޖާބެކެވެ. ފަހެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔަވާށެވެ. އެއީ ފަތިސް ނަމާދު ފަހުގައާއި ޢަޞުރު ނަމާދު ފަހުގައެވެ. އަދި ނިދާއިރު ކިއުން މޮޅުއިތުރެވެ. ޖިންނި ޝައިޠާނުންނާއި ސިޙުރުގެ ކިބައިން ﷲ އެމީހަކު  ސަލާމަތް ކުރައްވާނެއެވެ. އެ ޙިޖާބަކީ މިއެވެ.. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް