ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / މަލްޓި މީޑިއާ / ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް 1953

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް 1953

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އާދަމް ޔޫސުފް 1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު