ކުއްލި ހަބަރު

ގިޔާމަތު ނާމާ

ގިޔާމަތު ނާމާ

ކިއުއްވާ

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަމާނީ އަހުމަދު ހޮވިއްޖެ

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އިބްރާހިމް ޝާބިލް (‎ލ.ދަނބިދޫ) މިރަށު …