ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ހިމެނޭހެން 19 ރަށެއްގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލުކޮށްފި!

ދަނބިދޫ ހިމެނޭހެން 19 ރަށެއްގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލުކޮށްފި!

ދަނބިދޫ ހިމެނޭހެން 19 ރަށެއްގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އެކްސެލެރޭޓިން ރިނިއުބަލް އެނާޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާޖީ (އެރައިސް) މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަސަތްކަތުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރީ މިއަދު އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް އެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް މިއަދު ހަވާލުކުރި ރަށްތަކަކީ:

އައްޑޫ ސިޓީގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭއިރު، ފުވައްމުލަށް ސިޓީ،ތިނަދޫ ސިޓީ ، ބ. އޭދަފުށި، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ށ.ފުނަދޫ ގެ އިތުރުން

ލ އަތޮޅުން ފޮނަދޫ، އިސްދޫ، ކަލައިދޫ، ދަނބިދޫ، މާބައިދޫ، ކުނަހަންދޫ އަދި ހިތަދޫއެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …