ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ކުރީގެ މަސްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ!

ކުރީގެ މަސްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ!

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތް، އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަނބިދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެ.

ދަނބިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން،އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގަ ވިދާލި ކުރީގެ މަސްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މިރޭގެ ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 9ޖަހާއިރު ދަނބިދޫ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ގައެވެ.

މިރޭ ބައްދަލު ކުރާ ދެ ޓީމް

މިރޭގެ ހާއްސަ މެޗަށް ވެޓަރަންސް ދެ ޓީމް އެކުލަވާލައިފައިވާއިރު މިރޭ ބައްދަލު ކުރާނީ ހޭވައްލާ އަދި ހަމަހިލާއެވެ. ކުރީގެ ދެކުޅުންތެރިން ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު އާރިފް އަދި އަބްދުﷲ ސަހީމް ގެ މޭސްތިރި ކަމުގެ ދަށުން މިރޭގެ ދެޓީމް ނިކުންނައިރު ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްއިން މިރޭގެ މެޗް ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …