ކުއްލި ހަބަރު

ކުޅިވަރު

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

ކުރީގެ މަސްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ!

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތް، އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަނބިދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެ. ދަނބިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން،އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގަ ވިދާލި ކުރީގެ މަސްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މިރޭގެ ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 9ޖަހާއިރު ދަނބިދޫ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ގައެވެ. މިރޭ ބައްދަލު ކުރާ ދެ ޓީމް މިރޭގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

“އާތި” ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ޒުވާން ކޯޗެއް!

އާތި ޕްރިޒަން ކުލަބްގެ ކޯޗުކަމަާ ހަވާލުވަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ކުލަބް މޯލްޑިވުސްކަޕް މިއަހަރު ފަށާއިރު ޒުވާން ކޯޗު އާތިފް މުހައްމަދު (އާތި) މިމަހު ގައި ވަނީ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ޕްރިޒަން ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެފައެވެ y18 މުބާރާތުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭން އާތިފް މުހައްމަދު (އާތި) އަކީ ލ.އަތޮޅު ދަނބިދުއަަށް އުފަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ދަރިއެއް ޤައުމީޓީމަށް

ހަމްދޫން. އޭޝިޔާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޮލިފިކޭޝަނަށް އެކުލަވާލި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ދަނބިދުއަަށް އުފަން އަލިގާ އިސްމާއިލް ހަމްދޫން ހިމަނައިފިއެވެ. ހަމްދޫނު މަޒިޔާ ކުޅެންތެރިއެއް ކައިރިން ބޯޅަ އަތުލަނީ: ފޮޓޯ: އިމޭޖްސް ޑިފެންސަަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމްދޫން ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިފަހުން ނިމުނު އެފްއޭޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުލަބް އީގަލަސް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ޑިފެންސްލައިނގައި ދެއްކި މޮޅުކުޅުމުންނެވެ. ހަމްދޫން ކުޅުންތެރިއެއް ކާރިން ބޯޅަ އަތުލުމަށްފަހު ފޮނުވާލަނީ: …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މިނިވަން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިިއަންކަން ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ހޯދައިފި

  މިނިވަން ފުޓްސަލްކަޕް ޗެމްޕިއަން ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ފޮޓޯ: ސިޙާމް . “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ މިނިވަން ފުޓްސަލް މުބާރާތު ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ހޯދައފިއެވެ. މިއީ އެ ކުލަބް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ކުޅެވުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެފްސީ ތޭހަޓް އާއި ބައްދަލުކޮށް 0-1 މޮޅުވެގެންނެވެ.ދެ ޓީމްގެ ފަރާތުންވެސް މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ކުލަބް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

“ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” ފައިނަލް މިއަދު ކުޅެނީ

އެފް ސީ ތޭހަޓް (ވ) ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ފޮޓޯ : އިބްރާހިމް ޝިހާމް. 52ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” ފައިނަލް މިއަދު ކުޅޭނެއެވެ. ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ  ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް އާއި އެފް ސީ ތޭހަޓް އެވެ. ލީގް އުސޫލުން ކުޅެ އެންމެ ގިނަ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2ވަނަ މިނިވަން ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

52ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ  ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނު އިސްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ޙުސައިން ނައީސް އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ފަސް ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް އާއި ސިއްސުވާލި އާއި އެމް އެސް އެފް އާއި ވައިލެޓް ކަންމަތި އަދި އެފް ސީ ތޭހަޓް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ މިނިވަންް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފޮޓޯ: މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން ފުޓްސަލް ކަޕް ގެ ޗެންޕިއަން ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް. މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ  ފުޓްސަލް މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޖުލައި 23 ވާ އާދިއްތަ ދުަވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ސަންޑަލޭންޑް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އާސެނަލްއިން އާކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސަންޑަލޭންޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރުމުގެ އުއްމީދު، އާސެނަލްއިންއާކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކީ އާސެނަލް ވަނީ 72 ޕޮއިންޓާއެކީ، ލީގުގެ ފަސްވަނަ މަގާމަށްޖެހިލާފައެވެ. ލީގުގައި ބާކީ އާސެނަލްއަށް ދެން އޮތީ، އެންމެ މެޗެއްކަމަށްވާއިރު، ލީގުގެ ހަތަރަކުން،އާސެނަލްއަށްޖާގަލިބެންއޮތީ،ލީގުގެފަހު މެޗުން ލިވަޕޫލް އެއްވަރު ނުވަތަ ބަލިވެ، އާސެނަލްކުޅޭ މެޗުން އެޓީމު މޮޅުވެގެންނެވެ. ލީގުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތްއިރު، އެޓީމާއި އާސެނަލްއާ ދެމެދު، މިވަގުތު އިނީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް