ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ދަނބިދޫ ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ދަނބިދޫ ސްކޫލުގައި މިއަދު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޮޓޯ. ކޮންމެ ގްރޭޑްއަކަށްވެސް ކިޔަވާދީފައިވަނީ އެ ގްރޭޑެއްގެ ދަރިވަރަކު.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …