ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

2014 ވަނަ އަހަރު ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވައި ކުރައްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުން އެބަދެއެވެ. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 3 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގައެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ލ.އަތޮޅު އިސްދޫގައިި ހުންނަ ބޮޑު ހައްތެއްޔަށް އަަަަަަަަަަަރާފިންތަ؟

ފޮޓޯ ހާމް ފޮޓޯސް. ލ.އަތޮޅު އިސްދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 450 ފޫޓް ދުރުގައި އޮންނަ އުސްގަނޑަށް …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *