ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

2014 ވަނަ އަހަރު ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވައި ކުރައްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުން އެބަދެއެވެ. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 3 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގައެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ކުރީގެ މަސްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ!

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތް، އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަނބިދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޒަމާނީ …