ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

2014 ވަނަ އަހަރު ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވައި ކުރައްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުން އެބަދެއެވެ. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 3 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގައެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …