ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” ފައިނަލް މިއަދު ކުޅެނީ

“ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” ފައިނަލް މިއަދު ކުޅެނީ


އެފް ސީ ތޭހަޓް (ވ) ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ފޮޓޯ : އިބްރާހިމް ޝިހާމް.

52ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017”

ފައިނަލް މިއަދު ކުޅޭނެއެވެ.

ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ  ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް އާއި އެފް ސީ ތޭހަޓް އެވެ.

ލީގް އުސޫލުން ކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމަކީ 3000 ރުފިޔާ އަދި މީގެ އިތުރުން ރަނަރަޕް ޓީމަށް 1500 ރުފިޔާއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ފަސް ޓިމް ވާދަ ކުރެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް އާއި އެފް ސީ ތޭހަޓް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:15 ގައެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަނީ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ލ.ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަމުން …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *