ކުއްލި ހަބަރު

ދުނިޔެ

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ތިންވަނަ މެޗުއިން މޮޅުވެ ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި!

ދަނބިދޫ ސްކޫލް ޓީމް އިން ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ . ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ޝީޝާ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ދަނބިދޫ ސްކޫލް އަދި އިސްދޫ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗް ދަނބިދޫ ސްކޫލް 3-1 ގެ ނަތީޖާއިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށް ސެމީފައިނަލްގެ އުންމީދު އާކޮށްފިއެވެ. މިއީ ދަނބިދޫ ސްކޫލް މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ 3ވަނަ މެޗެވެ. ދަނބިދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގެ ދެވަނަ މެޗްއިން މޮޅުވެ މުބާރާތަށް ކުރާ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި!

މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ރުވާއު ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ޝީޝާ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ދަނބިދޫ ސްކޫލް އަދި ކަލައިދޫ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗް ދަނބިދޫ ސްކޫލް 5- 1 ގެ ނަތީޖާއިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި! ލ. ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗްގެ ކުރީކޮޅުގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް އިން އަހުމަދު ރުވާއު ލަނޑެއް ޖަހާ ކުރި ހޯދިނަމެސް ކަލައިދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނގޮޅި ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ހޯދައިފި!

ޗެމްޕިއަން ޓީމް އަނގޮޅި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި އިސްމާއިލް ޝަފީއު ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނގޮޅި ޓީމް ހޯދީ މިރޭ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ފަތްމިނި އެސްސީ އާއި ވާދަ ކޮށް 7-6 މޮޅުވެގެންނެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް އަނގޮޅި ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ފައިނަލް މެޗްގައި ކޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ކުއީން އޮފްދަ މެޗަކަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަނީ!

ހައްދުންމަތި ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2023 މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ދަނބިދޫގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިއައް ގެންދިއުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ މި މުބާރުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާ އިރު ޖުމްލަ 4 ޓީމަކުން ވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކުރީގެ މަސްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ!

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތް، އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަނބިދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެ. ދަނބިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން،އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގަ ވިދާލި ކުރީގެ މަސްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މިރޭގެ ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 9ޖަހާއިރު ދަނބިދޫ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ގައެވެ. މިރޭ ބައްދަލު ކުރާ ދެ ޓީމް މިރޭގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

“އާތި” ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ޒުވާން ކޯޗެއް!

އާތި ޕްރިޒަން ކުލަބްގެ ކޯޗުކަމަާ ހަވާލުވަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ކުލަބް މޯލްޑިވުސްކަޕް މިއަހަރު ފަށާއިރު ޒުވާން ކޯޗު އާތިފް މުހައްމަދު (އާތި) މިމަހު ގައި ވަނީ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ޕްރިޒަން ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެފައެވެ y18 މުބާރާތުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭން އާތިފް މުހައްމަދު (އާތި) އަކީ ލ.އަތޮޅު ދަނބިދުއަަށް އުފަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ދަރިއެއް ޤައުމީޓީމަށް

ހަމްދޫން. އޭޝިޔާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޮލިފިކޭޝަނަށް އެކުލަވާލި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ދަނބިދުއަަށް އުފަން އަލިގާ އިސްމާއިލް ހަމްދޫން ހިމަނައިފިއެވެ. ހަމްދޫނު މަޒިޔާ ކުޅެންތެރިއެއް ކައިރިން ބޯޅަ އަތުލަނީ: ފޮޓޯ: އިމޭޖްސް ޑިފެންސަަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމްދޫން ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިފަހުން ނިމުނު އެފްއޭޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުލަބް އީގަލަސް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ޑިފެންސްލައިނގައި ދެއްކި މޮޅުކުޅުމުންނެވެ. ހަމްދޫން ކުޅުންތެރިއެއް ކާރިން ބޯޅަ އަތުލުމަށްފަހު ފޮނުވާލަނީ: …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މިނިވަން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިިއަންކަން ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ހޯދައިފި

  މިނިވަން ފުޓްސަލްކަޕް ޗެމްޕިއަން ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ފޮޓޯ: ސިޙާމް . “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ މިނިވަން ފުޓްސަލް މުބާރާތު ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ހޯދައފިއެވެ. މިއީ އެ ކުލަބް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ކުޅެވުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެފްސީ ތޭހަޓް އާއި ބައްދަލުކޮށް 0-1 މޮޅުވެގެންނެވެ.ދެ ޓީމްގެ ފަރާތުންވެސް މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ކުލަބް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

“ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” ފައިނަލް މިއަދު ކުޅެނީ

އެފް ސީ ތޭހަޓް (ވ) ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ފޮޓޯ : އިބްރާހިމް ޝިހާމް. 52ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” ފައިނަލް މިއަދު ކުޅޭނެއެވެ. ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ  ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް އާއި އެފް ސީ ތޭހަޓް އެވެ. ލީގް އުސޫލުން ކުޅެ އެންމެ ގިނަ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2ވަނަ މިނިވަން ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

52ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ  ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނު އިސްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ޙުސައިން ނައީސް އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ފަސް ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް އާއި ސިއްސުވާލި އާއި އެމް އެސް އެފް އާއި ވައިލެޓް ކަންމަތި އަދި އެފް ސީ ތޭހަޓް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް